Skraćenice na tastaturi

KSBL Home Page / Korisne stvari / Racunarski trikovi / Skraćenice na tastaturi 


Skraćenice na tastaturi

Alt+Shift=Menjanje jezika (pored sata dole desno u task baru)
Alt+Tab=Otvorene aplikacije. (Drži Alt dole i pritišći Tab, otvoriće se ona aplikacija na kojoj se zaustaviš i pustiš Alt)

Ctrl+x =Cut - izsecanje
Ctrl+c =Copy - kopiranje u memoriju
Ctrl+v =Paste - kopiranje iz memorije
Ctrl+s =Save - čuvanje
Ctrl+z=Back. Poništavanje poslednje komande.

F5=Refresh - osvežavanje internet stranice koja je trenutno otvorena. Ctrl+F5=ponovno otvaranje internet str. koja je prethodno otvorena.

Shift+strelice=Markiranje
Shift+Ctrl+strelice=Markiranje celih reči

Start+d=svi otvoreni prozori se spuštaju dole

 Nazad na vrh strane

 

KSBL Home Page / Korisne stvari / Racunarski trikovi / Skraćenice na tastaturi