Windows XP za početnike...

KSBL Home Page / Magazin / Windows XP za početnike

 

Dobro došli u Windows XP školu Alana Simpsona.

 

Cilj ovog teksta jeste da početnike i iskusne korisnike uputi kako se stvarno koristi Windows XP.

Kao što naslov sugeriše, poglavlja iz ovog dela knjige obrađuju sve "osnovne veštine" kojima treba da ovladate da biste uspešno koristili Windows XP. To su opšte tehnike koje će vam trebati bez obzira na to šta radite na računaru. Kakvi god da su vam krajnji planovi - da li nameravate da se bavite obradom fotografija, pravite Web prezentacije, postanete programer, vodite sopstveni biznis, ili samo da se zabavljate - osnovne tehnike koje ćete naučiti u prvom delu knjige obezbediće vam temelje na kojima ćete moći dalje da gradite svoje znanje...

 

Šta je Windows XP?
Osnove hardvera i softvera.
Osnove rada sa mišem.
Pokretanje Windowsa XP.
 

Nazad

Šta je Windows XP?
Windows XP je najnovija i najbolja verzija široko rasprostranjenog operativnog sistema Windows. XP je skraćeno od "experience", što na engleskom znači "iskustvo" (kao u Jimi Hendrix Expirience, ako ste imali prilike da ih čujete). Ova verzija Windowsa će sigurno predstavljati novo iskustvo za korisnike koji su radili s njegovim prethodnim verzijama. Kada je razvijao ovu verziju, Microsoft je težio da napravi udobnije i jednostavnije radno okruženje. Posle višenedeljnog rada sa Windowsom XP, mirne duše mogu da kažem da su ostvarili cilj. Nije lako izdvojiti određenu funkciju koja je zaslužna za to novo iskustvo. Stvar je u tome da je reč o novom okruženju i o tome koliko lako možete sve da podesite baš kao što želite. Ako ste potpuni početnik, najpre ćemo vam reći da je Windows XP računarski program. Preciznije, pripada vrsti programa koji se nazivaju operativnim sistemima (često se skraćeno nazivaju OS). Možda ste već čuli za neke druge operativne sisteme, kao što su DOS, Mac OS koji koriste računari Macintosh, i Linux i UNIX, koji su uglavnom namenjeni velikim korporacijama.

Operativni sistem se od svih drugih programa za personalne računare razlikuje po tome što je neophodan računaru. Računar bez operativnog sistema isto je što i automobil bez motora. Ako uključite računar na kome nije instaliran operativni sistem, dobićete poruku na ekranu koja vam govori upravo to - da na računaru ne postoji operativni sistem. Nijedan računar ne može da radi bez operativnog sistema, između ostalog i zato što je on zadužen za usklađivanje rada svih delova od kojih se sastoji računarski sistem - ekrana, miša, tastature, programa koje koristite, čvrstog diska i svega ostalog. Pošto sve ovo radi "iza kulisa", korisnik to srećom ne primećuje i uopšte ne mora da zna kako operativni sistem funkcioniše.

Operativni sistem je, takođe, odgovoran za korisnički interfejs računara. To znači da on odlučuje šta korisnik vidi na ekranu i kako komunicira s tim što vidi. Dakle, ako želite da naučite da koristite računar, zapravo treba da naučite da koristite njegov operativni sistem. U stvari, učenje Windowsa XP verovatno je najvažniji prvi korak u savladavanju rada s računarom. To je delimično i zato što morate da savladate Windows da biste mogli uopšte da pokrenete bilo koji drugi program koji nameravate da koristite. Osim toga, mnoga znanja koja steknete učeći Windows moći će da se primene bezmalo na sve što budete radili s računarom, bilo da je reč o obradi teksta, pravljenju namenskih kompakt diskova, radu sa digitalnim fotografijama, izradi Web strana ili bilo čemu drugom. Dakle, učeći Windows, učite o primeni računara i svih njegovih neverovatnih mogućnosti.

Možda već znate da postoji više verzija Windowsa XP. Među njima, dve su namenjene klijentima - Windows XP Home Edition (kućna verzija Windowsa XP) i Windows XP Professional Edition (profesionalna verzija Windowsa XP). U ovoj knjizi obuhvaćene su obe verzije, jer su razlike među njima jedva primetne. Kada naiđemo na neku od njih, postaraću se da vam na to ukažem.

Druge dve verzije namenjene su serverima, a zovu se Windows XP Server i Windows XP Advanced Server. Te proizvode koriste administratori korporacijskih mreža i drugi profesionalci kada postavljaju servere za Internet i velike računarske mreže.
Izvinjavam se svim novajlijama koje sam zbunio ovom pričom o klijentima i serverima. Iskreno rečeno, to ionako nije tako važno. Zasad samo treba da znate da je ovaj tekst namenjen korisnicima verzija Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional Edition. Pošto smo to raščistili, možemo da se vratimo osnovnim stvarima.

Nazad

Osnove hardvera i softvera...
Početnici u oblasti računara u ovom poglavlju pronaći će objašnjenja osnovne terminologije. Hardver računara je ono što možete da vidite i da dodirnete; ako ga bacite sa terase, verovatno će se razbiti. Svaka komponenta ima određenu ulogu u radu računara:
 • Monitor: Podseća na televizor. Na njemu ćete verovatno naći prekidač za uključivanje/isključivanje i dugmad za podešavanje osvetljenja, kontrasta i drugih karakteristika slike na ekranu.
 • Ekran: Deo monitora na kome se sve odvija - veoma je sličan ekranu televizora.
 • Sistemska jedinica: Kućište računara na kome se nalaze prekidač za uključivanje/isključivanje i prorezi za diskete i kompakt diskove.
 • Miš: Glavna alatka za navigaciju, odnosno kretanje, i zadavanje komandi računaru. O miševima će malo kasnije biti više reči.
 • Tastatura: Koristi se za pisanje teksta, a u nekim slučajevima i kao alternativa mišu. Raspored tastera je veoma sličan standardnoj pisaćoj mašini.
 • Softver računara je nešto uglavnom nevidljivo, što omogućava da računar učini ono što tražite od njega. Svaki program koji kupite ili preuzmete, kao i sve slike, muzika i ostalo što unesete "u računar" jeste softver. Softver čine podaci snimljeni na nekoj vrsti diska - disketi, kompakt disku ili čvrstom disku koji je sastavni deo računara.
  Pošto smo objasnili osnovne pojmove - hardver i softver, hajde da vidimo kako se koriste.

Nazad

Osnove rada sa mišem...
Prva hardverska komponenta koju treba da naučite da koristite jeste miš. Ukoliko niste nikad dosad koristili miša, ovde ćete naučiti kako se to radi. Osnovno je da desnu ruku položite na miša tako da udobno leži; kažiprst treba da bude ispružen (bez pritiskanja) preko levog tastera. Kada je računar uključen, na ekranu se pojavljuje strelica koja se zove pokazivač miša. Kada pomerate miša po podlozi na radnom stolu, pokazivač će slediti pokrete miša. Evo nekoliko osnovnih izraza u vezi s mišem čije značenje treba da znate:
 • Taster miša (ili primarni taster): to je obično levi taster miša - onaj koji se nalazi ispod vašeg kažiprsta kada položite desnu ruku na miša.
 • Desni taster miša (ili sekundarni taster): to je taster koji se nalazi na desnoj strani miša.
 • Postaviti pokazivač: pomerite pokazivač miša tako da dodiruje neki objekat na ekranu ili "lebdi" iznad njega.
 • Pritisnuti mišem: najpre postavite pokazivač na neki objekat, pritisnite i potom otpustite primarni taster miša.
 • Dvaput pritisnuti mišem: najpre postavite pokazivač na objekat, a zatim dvaput uzastopce brzo pritisnite primarni taster miša - klik, klik!
 • Pritisnuti desnim tasterom: najpre postavite pokazivač na objekat, pritisnite i potom otpustite sekundarni taster miša.
 • Povući mišem: držite pritisnut primarni taster dok pomerate miša.
 • Povući desnim tasterom: držite pritisnut sekundarni taster dok pomerate miša.
Windows XP je projektovan za rad s miševima sa dva tastera. Ukoliko vaš miš ima točkić u sredini, koristićete ga za pomeranje sadržaja prozora (engl. scrolling), što je objašnjeno u poglavlju 2. Ukoliko vaš miš ima tri tastera, zasad zanemarite srednji taster. Malo kasnije, uradićemo nekoliko praktičnih vežbi za korišćenje miša. Ako ste levoruki, miša možete da podesite i za korišćenje levom rukom. U tom slučaju desni taster postaje primarni taster, a levi postaje sekundarni (vaš kažiprst će i dalje biti nad primarnim tasterom).

Nazad

Pokretanje Windowsa XP...

Ukoliko je Windows XP instaliran na vašem računaru, pokrenućete ga veoma jednostavno. Uradite sledeće:

 • Ako Windows XP nije instaliran na vašem računaru, pogledajte uputstvo za instaliranje koje ste dobili sa instalacionim diskom Windowsa XP.
 • Ukoliko je u vaš računar ugrađena disketna jedinica, proverite da li je prazna. Ako je unutra disketa, pritisnite malo dugme na prednjoj strani jedinice da biste izbacili disketu.
 • Uključite napajanje svih perifernih uređaja koji su povezani s vašim računarom: monitora, štampača i svih ostalih povezanih uređaja na kojima postoji prekidač za uključivanje/isključivanje.
 • Uključite glavni prekidač za napajanje računara.
 • Da biste sprečili računar da pokuša da se podigne sa kompakt diska, otvorite CD uređaj i ako u njemu pronađete kompakt disk, izvadite ga.
 • Sačekajte minut-dva da se računar podigne (tj. da se pokrene i učita Windows XP).
  Možda ćete primetiti kako preko ekrana preleću neki čudni, strogo tehnički podaci. Ta faza pokretanja Windowsa zove se "testiranje po uključivanju" (engl. power-on self-test, POST) i na to ne morate da obraćate pažnju. Šta će se dalje događati zavisi od toga kako je podešen vaš primerak Windowsa XP. Zato samo čitajte dalje i ne obraćajte pažnju ni na šta što ne vidite na svom ekranu.

Nazad

Pokretanje Windowsa XP / Pijavljivanje na mrežu...
Ako je vaš računar podešen tako da podržava više korisnika, najpre će se pojaviti ekran dobrodošlice (engl. welcome). Da biste krenuli dalje, dovoljno je da pritisnete svoje korisničko ime (ili dugme Guest, ako nemate otvoren nalog na tom računaru).

Ako se pojavi prozor koji traži da upišete lozinku, učinite tako. Obratite pažnju na to da se u lozinkama uvažava razlika između malih i velikih slova. Zato, ako ste dobili lozinku od svog administratora mreže, obavezno zadržite isti raspored malih i velikih slova. Kada upisujete lozinku, imajte na umu da se slova ne vide na ekranu, već su predstavljena tačkama ili zvezdicama. Tako se sprečava da neko sazna lozinku vireći preko vašeg ramena. Ako prvi put pokrećete Windows na tom računaru i ne želite da izaberete lozinku, polje Password slobodno ostavite prazno. Ako se, pak, odlučite za lozinku, obavezno je zabeležite na parčetu hartije (sa istim rasporedom malih i velikih slova koji ste koristili kad ste je upisivali), koje ćete čuvati na sigurnom mestu. Bila bi prava šteta da zaboravite lozinku i da zbog toga ne budete mogli koristiti vlastiti računar! Ako je za prijavljivanje na mrežu u vašem preduzeću neophodno korisničko ime i lozinka, neka vam administrator mreže preduzeća otvori radni nalog.

Nazad

Pokretanje Windowsa XP / Zašto disketna jedinica mora da bude prazna?
Diskete i kompakt diskovi se koriste za prenošenje softvera od proizvođača do vašeg računara, kao što se pomoću muzičkih kompakt diskova i kaseta prenosi muzika. Softver koji koristite sve vreme, poput Windowsa XP, smešten je na čvrstom disku unutar vašeg računara. Čvrsti disk ne možete da vidite neposredno, pošto ga ne možete izvaditi iz računara bez otvaranja kućišta. Kada prvi put pokrenete računar, on obično proverava da li se u jedinici A (disketnoj jedinici) nalazi disketa. Ukoliko se unutra nalazi disketa, PC pokušava da se podigne (učita operativni sistem) sa diskete. Ako na disketi nema operativnog sistema, PC se neće pokrenuti, a na ekranu će se pojaviti poruka Non-System disk or disk error. Replace and press any key when ready (Nesistemska disketa ili greška prilikom učitavanja. Umetnite drugu i pritisnite bilo koji taster kada budete spremni). Kada se ovo dogodi, izvadite disketu iz disketne jedinice. Na većini računara se pritisne malo dugme na prednjoj strani disketne jedinice i disketa iskače (ukoliko disketna jedinica nije prazna).

Potom pritisnite bilo koji taster na tastaturi (na primer razmaknicu, Enter ili neko slovo) kako bi se nastavio postupak podizanja računara. PC će tada automatski preći na čvrsti disk (disk C) i učitati operativni sistem sa tog diska.

Nazad

Pokretanje Windowsa XP / Upoznavanje radne površine...
Kada završite postupak prijavljivanja na mrežu (i savladate ostale prepreke koje je eventualno postavio proizvođač vašeg računara), stižete na radnu površinu (engl. desktop) Windowsa XP. Ne mogu zasigurno da vam kažem kako će ona izgledati na vašem računaru. Kada se najzad pojavi ekran s dugmetom Start u donjem levom uglu i nekoliko sličica na ekranu, poput onoga na slici 1-5, znaćete da se nalazite na radnoj površini. Radna površina je vaša baza za sve što radite s računarom. Ako pokrenete neki drugi program, on može privremeno da zauzme radnu površinu, ali kada ga zatvorite, ona je ponovo tu. Radna površina je uvek na istom mestu, čak i kada je privremeno prekrivena drugim programom.

Radna površina je dobila ime po tome što ima istu ulogu kao površina radnog stola. Ako vaš radni sto iole liči na moj, onda na njemu verovatno ima toliko stvari da se njegova radna površina gotovo i ne vidi, ali to ne znači da je prestala da postoji. Kad raščistite haos sa stola i sklonite papire, radna površina izgleda isto kao pre. To važi i za Windowsovu radnu površinu koju sada (bar se tako nadam) vidite na ekranu.

Nazad
Pokretanje Windowsa XP / Radna površina Windowsa XP...
Slike su preglednije kada su prikazane na običnoj sivoj pozadini. Radnu površinu Windowsa XP lako možete da prilagodite svojim potrebama i ukusu. Imajući na umu ovo što sam rekao o sivoj pozadini. Na njoj vidimo imena raznih drangulija smeštenih na radnu površinu Windowsa. Dobro bi bilo da ih upoznate, jer ćete ih stalno sretati u radu s Windowsom XP. U narednim odeljcima detaljno opisujemo svaku od njih.

Sama radna površina je velika oblast koja zauzima ceo ekran. Sve što vidite na ekranu zapravo se nalazi na ovoj virtuelnoj radnoj površini. Kao što smo već rekli - od trenutka kada pokrenete računar pa sve dok ga ne zatvorite, radna površina je uvek tu, čak i kada je sasvim prekrivena prozorom nekog programa.

Nazad
Pokretanje Windowsa XP / Pokazivač miša...
Pokazivač miša je mali indikator koji prati kretanje miša. Kao što smo već pomenuli, ako želite da na nešto pokažete mišem, na to postavite pokazivač miša. Pokazivač miša obično ima oblik strelice, a može da ima i neki drugi oblik, u zavisnosti od mesta na kome se trenutno nalazi. Kada je računar zauzet obavljanjem nekog posla, pokazivač miša menja oblik u peščani sat. To znači: sačekajte - računar nešto radi. Sačekajte dok pokazivač miša ne povrati oblik strelice (ili nekog drugog simbola) pre nego što mišem pritisnete bilo šta drugo na ekranu.
Nazad
Pokretanje Windowsa XP / Ikonice...
Sličice na radnoj površini zovu se ikonice. Svaka ikonica predstavlja program koji možete da pokrenete ili mesto na računaru gde je nešto smešteno. Ikonice radne površine vašeg računara verovatno se neće poklapati sa ovima prikazanim na slici, jer su na različitim računarima instalirani različiti programi. Svaki korisnik Windowsa (uključujući i vas) može da dodaje radnoj površini nove ikonice ili briše one koje ne koristi, i to sasvim lako. Da biste ikonicu otvorili, pritisnite je mišem jedanput ili dvaput, u zavisnosti od toga kako je podešen vaš primerak Windowsa XP. Ako ikonica ne otvori prozor kada je jednom pritisnete mišem, znači da je računar podešen tako da treba da pritisnete dvaput, pa ćete zasad ikonice otvarati tako što ćete ih pritisnuti dvaput.
Nazad
Pokretanje Windowsa XP / Paleta poslova...
Paleta poslova (engl. taskbar) je obojena horizontalna traka pri dnu radne površine. Ona je, u neku ruku, nalik na centralnu fioku radnog stola. Pomoću nje možete brzo da pristupite Windowsovim programima i funkcijama koje često koristite. Čak i kada je otvoren program čiji prozor prekriva celu radnu površinu, paleta poslova uvek može da bude prikazana na ekranu, tako da možete da pristupite programima i funkcijama koje se tu nalaze. Kao što ćete videti u narednim odeljcima, na paleti poslova nalaze se dugme Start, paleta Quick Launch (za brzo pokretanje programa) i oblast Notifications (za obaveštenja). Ukoliko uopšte ne vidite paletu poslova, onda je verovatno skrivena (trenutno izvan vidokruga). Pojaviće se kada postavite pokazivač na donju ivicu radne površine. Ako se paleta poslova automatski ne prikaže, možda ćete morati da je "izvučete", tako što ćete pokazivač miša pomeriti do samog dna ekrana, pritisnuti glavni (levi) taster miša, povući mišem naviše oko centimetar i po, a zatim otpustiti taster miša. U poglavlju 13 objašnjavamo kako možete da prilagodite svojim potrebama izgled i ponašanje palete poslova.
Nazad
Pokretanje Windowsa XP / Dugme Start...
Kao što mu i ime govori, dugme Start služi za pokretanje bilo kog programa na računaru. Kada ga pritisnete, otvoriće se meni Start. Meni Start je podeljen na dva dela. U levom delu menija pristupate programima koje često koristite. U desnom delu pristupate direktorijumima ("omotnicama" u kojima čuvate ono što se nalazi u računaru) koje često koristite, funkcijama pomoći i podrške (engl. help and support), kao i drugim Windowsovim funkcijama. Meni Start takođe možete da prilagodite svom ukusu... Kao što smo već rekli, u levom delu menija Start pristupate programima koje često koristite. Da biste pristupili bilo kom programu koji je instaliran na vašem računaru, pritisnite dugme All Programs u meniju Start.
Nazad
Pokretanje Windowsa XP / Paleta alatki Quick Launch...
Paleta Quick Launch (naziva se još i paleta za brzo otvaranje aplikacija) obezbeđuje brz pristup (jednim pritiskom na taster miša) programima koji se često koriste. To je kraći put nego kada te aplikacije otvarate pomoću menija Start (a dobro dođe i kada su sve ikonice radne površine prekrivene prozorom nekog programa). Kada postavite pokazivač na jednu od ikonica na paleti Quick Launch, na ekranu se ispisuje ime programa ili usluge koju ikonica predstavlja. Ikonica Show Desktop (prikaži radnu površinu) na paleti Quick Launch pruža uslugu kakvu bih voleo da imam i na svom radnom stolu. Kada je pritisnete, svi otvoreni prozori na radnoj površini sklanjaju se iz vidokruga i ponovo se vidi cela radna površina. Kada je ponovo pritisnete, na radnu površinu se vraća sve što je prethodno bilo na njoj. Kao što ćete videti kasnije, imate mogućnost da na radnu površinu vratite samo one aplikacije koje želite, tako što ćete na paleti poslova pritisnuti dugme odgovarajuće aplikacije. Na paleti poslova se uvek nalazi onoliko dugmadi koliko je aplikacija otvoreno na radnoj površini.
Nazad
Pokretanje Windowsa XP / Oblast Notifications...
U oblasti Notifications (obaveštenja) nalaze se sat i ikonice koje vas obaveštavaju o statusu različitih programa ili usluga koje se izvršavaju na vašem računaru. Ako postavite pokazivač na časovnik sa tekućim vremenom, prikazaće se tekući datum. Ako datum koji se prikaže nije tačan, podesićete u okviru za dijalog koji se otvara kada dvaput pritisnete časovnik. (Kao što ćete videti kasnije, okvir za dijalog je prozor sa opcijama; kada se otvori, u njemu birate opcije i/ili podešavate parametre.) Kada postavite pokazivač na ikonicu u oblasti Notifications, prikazuje se kratka poruka o tome šta ikonica predstavlja. Ako ikonicu pritisnete, prikazaće se opcije koje su na raspolaganju za tu ikonicu (mada postoje ikonice za koje to ne važi). Ako ikonicu pritisnete dvaput, prikazaće se dodatna obaveštenja i opcije u vezi s njom. Ponekad i oblast Notifications može da "izbaci" neku poruku. Nekad su to Windowsove poruke i one vam ukazuju na neku funkciju koju ste prevideli. Ako je vaš računar povezan na Internet, mogli biste da dobijete i poruku u vezi sa novim verzijama i dopunama različitih alatki koje možete da preuzmete sa Microsoftove prezentacije na Webu da biste ažurirali svoj sistem. Značenje tih poruka je jasno - samo treba da sledite navedena uputstva.
Nazad
Pokretanje Windowsa XP / Niste prepušteni sebi....
Početnici uglavnom moraju da savladaju dve velike prepreke da bi počeli da koriste računar. Prva je strah od nepoznatog. "Šta ako negde pogrešim i upropastim računarđ" "Šta ako se pokaže da sam glup za računaređ" Odgovor na oba pitanja je - ne postoji takva mogućnost. Ne postoji tajno dugme "Uništi me" koje možete greškom da pritisnete. Čak i ako biste vezanih očiju satima sedeli za računarom i nasumično pritiskali mišem i lupali po tastaturi, verovatno ne biste uspeli da napravite nikakvu štetu.

Ako mislite da niste dovoljno pametni za rad s računarom, ljuto se varate. Sama činjenica da razumete ove redove dokazuje suprotno. Za razliku od prvih računara, koji su bili takvi da ste morali biti elektroinženjer da biste im uopšte prišli, danas se rad s računarom svodi na pomeranje pokazivača i pritiskanje mišem. Sasvim je sigurno da se niste rodili s poznavanjem rada na računaru ali, znate li nekoga ko jesteđ Kad bi Albert Ajnštajn sad vaskrsao i kada bi ga postavili za računar, ni on ne bi znao odakle da počne. Čovek celog života uči veštine koje nije stekao rođenjem, a koje se odnose na bezmalo sve s čim se susreće.

Drugi veliki bauk za početnike jeste to što se osećaju prepušteni sebi kad ne znaju šta treba da urade. "Kada bih bar pored sebe imao nekog koga bih mogao da pitam." Mogli biste nekome da platite da sedi pored vas i odgovara vam na pitanja, ali to bi bilo prilično skupo, a i nepotrebno, jer postoje brojni načini da tokom rada dobijete pomoć i obaveštenja. U narednim odeljcima naći ćete hrpu dokaza da niste toliko prepušteni sebi kao što se ponekad osećate.
Nazad
Izvlačenje iz nevolja...
Ponekad ćete (posebno ako ste početnik) otvoriti neku komponentu okruženja a da zatim ne znate šta treba dalje da radite. U takvim slučajevima verovatno biste želeli da se vratite u onaj deo koji bolje poznajete. Kada se nađete na nepoznatoj teritoriji, pokušajte neku od sledećih tehnika da biste se elegantno izvukli iz te situacije:

 

 • Pritisnite mišem bilo gde na radnoj površini ili pritisnite neku drugu oblast na ekranu koja izgleda neutralno. U većini slučajeva, time ćete poništiti posledice prethodne komande koju ste zadali mišem.
 • Pritisnite taster Escape (označen je sa Esc ili Cancel) na tastaturi. Ovaj taster se tako zove (engl. escape, pobeći) jer vam omogućava "beg" sa nepoznate teritorije i veoma je važno da ne zaboravite da postoji.
 • Vratićete se tamo gde ste bili pre nego što ste uradili to što vas je zbunilo.
  Ako ništa od prethodnog ne uspe, pritisnite Alt+F4 (na tastaturi pritisnite i zadržite pritisnut taster na kome piše Alt, pritisnite pa otpustite taster F4, a zatim otpustite taster Alt.) Na taj način zatvorićete svaki otvoren prozor.
 • Ukoliko zapamtite ove tehnike, trebalo bi da pronađete izlaz iz bilo koje nevolje, bez obzira na to koliko ste daleko zalutali. Ako ste se potpuno i beznadežno zaglibili, toliko da nijedna od prethodnih tehnika ne uspeva, a računar se zablokira (prestane da reaguje na komande mišem ili sa tastature), moraćete pomoću Windowsovog Task Managera da pronađete posao koji je izazvao zastoj i da ga prekinete. Ovo je najmanje preporučljiv pristup, pošto u tom slučaju nećete imati priliku da sačuvate ono što ste dotad uradili. Ali, ako sve drugo otkaže, to je jedina mogućnost.
 • Da biste otvorili Windowsov Task Manager, desnim tasterom miša pritisnite paletu poslova i u meniju koji će se tada otvoriti izaberite Task Manager. Druga mogućnost je da pritisnete Ctrl+Alt+Delete (istovremeno pritisnite tastere Ctrl, Alt i Delete, držite ih pritisnute nekoliko trenutaka, a zatim ih otpustite). Otvoriće se Windows Task Manager.
 • U prozoru Windows Task Manager nalazi se lista svih trenutno aktivnih programa. Pored imena programa koji se zaglavio (ako takav postoji), u koloni Status, stajaće izraz not responding (ne odaziva se). Izaberite ime tog programa, pa pritisnite dugme End Task. Trebalo bi se da program zatvori i da se sve vrati u normalu. Da biste zatvorili prozor Windows Task Manager, pritisnite dugme za zatvaranje (veliko crveno dugme obeleženo znakom X) u njegovom gornjem desnom uglu. Windows Task Manager se takođe koristi samo u krajnjoj nuždi. Kao što ćete videti kasnije, postoje mnogo bolji i bezbedniji načini za zatvaranje programa koji se ne ponašaju "normalno".
Nazad
Kako dobiti pomoć na bilo koje pitanje?
Windows XP raspolaže velikim brojem opcija za pomoć i podršku (engl. help and support). Da biste saznali šta je na raspolaganju, primenite jednu od sledeće dve tehnike:
Pritisnite dugme Start, pa izaberite Help and Support.
 • Pritisnite taster F1 (taster za pomoć, gore levo na tastaturi).
  Taster za pomoć (F1) bezmalo je univerzalan. Možete ga pritisnuti gotovo u bilo kom programu i dobićete pomoć u vezi s onim što trenutno radite. Otvoriće se prozor Centra za pomoć i podršku. Da biste ga upotrebili, dovoljno je da pritisnete bilo koji plavo obojen tekst koji vas zainteresuje. Osnovne Windowsove teme za pomoć sadrže uputstva za izvršavanje konkretnih zadataka (mada ne određenim redosledom).
 • Da li je neki element na ekranu "aktivan" ili nije (tj. da li će reagovati kada ga pritisnete), saznaćete ako na njega postavite pokazivač miša. Ako pokazivač promeni oblik u šaku sa ispruženim kažiprstom, slobodno pritisnite. Razume se da svaki element možete u svako doba da pritisnete, jednom ili dvaput. Ako se ništa ne dogodi, znači da element nije aktivan.
  Dugmad pri vrhu prozora Help and Support Center pomažu vam da se krećete kroz sistem pomoći, i to na sledeći način:
 • Back: kada otvorite novu stranu možete da pritisnete dugme Back da biste se vratili na stranu na kojoj ste bili neposredno pre nje.
 • Forward (strelica usmerena udesno): pomoću strelice usmerene udesno, desno od dugmeta Back, vraćate se na stranu koju ste napustili pritiskom na dugme Back.
 • Home: vraća vas na prvu stranu prozora Help and Support Center.
 • Index: otvara indeks sistema pomoći, koji nalikuje indeksu na kraju neke knjige. Detalje o tome saznaćete iz odeljka "Korišćenje funkcija za pretraživanje i indeksa sistema pomoći", u nastavku poglavlja.
 • Favorites: sadrži listu tema pomoći koje ste izabrali da vam budu uvek pri ruci, o čemu ćete detaljnije pročitati u odeljku "Korišćenje funkcija za pretraživanje i indeksa sistema pomoći".
 • History: prikazuje listu strana sistema pomoći koje ste otvarali.
 • Support: daje pregled opcija podrške koja se može dobiti od Microsofta.
Ova dugmad su sasvim dovoljna da možete sami da istražujete sistem pomoći. Međutim, kada vam zatreba pomoć u vezi s nečim konkretnim, biće najbolje da upotrebite funkcije pretraživanja (Search) i indeks (Help Index).
Nazad
Pomoć i podrška / Korišćenje funkcija za pretraživanje i indeksa sistema pomoći...
U prozoru Help and Support Centre uvek postoji polje Search, koje služi za pretraživanje. Da biste ga upotrebili, pritisnite ga. Ako u njemu već postoji neki tekst koji želite da uklonite, obeležite ga tako što ćete preko njega povući mišem, pa upišite nov tekst; tekst koji unosite ispisuje se umesto onog koji ste obeležili. Upišite reč ili izraz koji se odnosi na temu u vezi s kojom vam je potrebna pomoć, pa pritisnite dugme Search desno od polja sa tekstom U levom delu prikazane su teme u vezi sa tekstom u polju Search. Da biste dobili pomoć u vezi s nekom od tih tema, samo pritisnite odgovarajuću temu. U desnom delu prozora Help pojaviće se tekst pomoći za tu temu.

Nazad

Pomoć i podrška / Čarobnjak za povezivanje s Internetom...
Neke odrednice iz sistema za pomoć pokušaće da aktiviraju pristup Internetu da bi se učitale najnovije informacije. Ako vaš računar nije povezan s Internetom, umesto odgovarajuće strane na Internetu pojaviće se okvir za dijalog Internet Connection Wizard. Zasad, ako želite da zatvorite čarobnjaka za povezivanje sa Internetom bez podešavanja naloga, pritisnite dugme Cancel u donjem desnom uglu okvira za dijalog Internet Connection Wizard.

U desnom delu prozora pojavljuje se pomoć za izabranu temu, obično u obliku postupnog uputstva. Ako želite da vidite definiciju nekog od izraza podvučenih zelenom linijom, pritisnite taj izraz. Evo šta znače dugmad na vrhu desnog dela prozora:

 • Add to Favorites: dodaje temu za pomoć vašoj listi Favorites, sa temama za koje želite da vam uvek budu pri ruci. Tu temu ćete moći kasnije brzo da otvorite - dovoljno je da pritisnete dugme Favorites pri vrhu prozora sistema za pomoć.
 • Change View: uklanja levi deo prozora da biste bolje videli šta se nalazi u desnom. Ako ponovo pritisnete ovo dugme, levi deo prozora vratiće se na ekran.
 • Print: štampa tekuću stranu sistema za pomoć.
 • Ako prozor sadrži više teksta nego što može da se prikaže na ekranu, duž njegove desne ivice pojaviće se traka za pomeranje. Kroz tekst se krećete tako što ga "premotavate", tj. pomerate naviše ili naniže pritiskom na dugmad sa strelicama na vrhu ili dnu trake. Ako je vaš miš opremljen točkićem, pritisnite mišem bilo gde u tekstu, pa tekst pomerajte okretanjem točkića.
 • Prozor Help Index, koji se otvara kada pritisnete dugme Index pri vrhu prozora, sadrži indeks sistema za pomoć, sličan indeksima koji se nalaze na kraju knjiga. Kroz indeks se možete kretati pomoću trake za pomeranje duž desne ivice prozora. Druga mogućnost je da pritisnete mišem polje Type in the keyword to find i počnete da upisujete reč koja najpribližnije opisuje traženi podatak. Dok budete kucali, automatski će se pokazati deo indeksa koji odgovara onome što ste do tada otkucali. Ako u indeksu pronađete odrednicu koja odgovara onome što tražite, pritisnite je. Zatim pritisnite dugme Display koje se nalazi ispod indeksa. Ako toj odrednici odgovara nekoliko tema, otvoriće se okvir za dijalog Topics Found. U njemu izaberite temu koja je najpribližnija onome što tražite i pritisnite dugme Display.

Na vama je da odlučite da li ćete za dobijanje pomoći o konkretnoj temi koristiti funkciju Search ili Help Index. Ja bih vam preporučio da prvo probate sa funkcijom Search, jer se lakše koristi i često daje bolje rezultate. Tek ako ona omane, pokušajte sa indeksom.

Nazad

Pomoć i podrška / Zatvaranje prozora za pomoć...
Windowsov prozor Help and Support Center isti je kao i svi ostali prozori. Možete da mu menjate veličinu i da ga pomerate, kao i sve ostale. Ipak, odmah treba da naučite da možete zatvoriti bilo koji prozor na ekranu pritiskom na dugme X u njegovom gornjem desnom uglu. Dakle, kada završite rad sa sistemom za pomoć i želite da zatvorite njegov prozor i ponovo prikažete radnu površinu, dovoljno je da pritisnete dugme X. Opšti pregled funkcija i osobina Windowsa XP dobićete ako pritisnete dugme Start i izaberete Tour Windows XP. Ako tu stavku ne vidite u meniju, pritisnite opciju All Programs, pa izaberite Accessories i, najzad, Tour Windows.

Nazad

Pomoć i podrška / Objašnjenja ikonica, desni taster miša i dugme What's This?
Iako je Windowsov sistem za pomoć veoma iscrpan, postoji i nekoliko brzih načina da dobijete pomoć bez otvaranja sistema za pomoć. Početnici treba da znaju da bezmalo svaka stvar koju vide na ekranu ima svoje skriveno objašnjenje (engl. tooltip), koje obično ne sadrži ništa drugo do ime dotične alatke ili funkcije. Ipak, kad nemate nikakvu predstavu o tome šta predstavlja neka ikonica, dovoljno je da nad njom nekoliko trenutaka zadržite pokazivač miša i na ekranu će se pojaviti kratko objašnjenje.

Većina elemenata na ekranu ima i priručne menije (engl. shortcut menus). Ako niste sasvim sigurni šta će se dogoditi kad pritisnete neku ikonicu, ili želite da dobijete kratak pregled opcija kojima ikonica raspolaže, pritisnite je desnim, umesto levim tasterom miša. Po pravilu, pojaviće se mali priručni meni sa opcijama. Ako element koji ste pritisnuli može na bilo koji način da se menja, u meniju će se pojaviti i opcija Properties (svojstva). Svojstva elementa su njegove karakteristike, boja, veličina, oblik i tako dalje. Ako izaberete opciju Properties, otvoriće se okvir za dijalog u kome možete da promenite svojstva izabranog elementa. Ako element koji ste pritisnuli može da se pomera, briše, da mu se promeni ime, i tako dalje, videćete odgovarajuće opcije. Ako bilo koji element pritisnete desnim tasterom miša, ne možete da napravite nikakvu štetu, zato bez bojazni isprobavajte ovu mogućnost. Ukoliko element koji ste pritisnuli iz nekog razloga nema priručni meni, kada ga pritisnete desnim tasterom miša, neće se dogoditi ništa. Ako element pritisnete desnim tasterom miša, a potom odlučite da ipak ne izaberete ništa iz priručnog menija, dovoljno je da pritisnete neko neutralno mesto izvan priručnog menija ili da pritisnete dobri, pouzdani taster Escape, i meni će se zatvoriti iako ništa niste izabrali.

Nipošto nemojte da izbrišete nešto samo zato što ne znate šta je! Možete da brišete samo ono za šta znate čemu služi i sigurni ste da želite da ga se rešite. Inače vam se može dogoditi da izbrišete neku datoteku koja je važna za ispravno funkcionisanje Windowsa i tako zbunite ili čak sasvim onesposobite računar.

Najzad, ako se nalazite u nekom programu ili okviru za dijalog, pogledajte da li u njegovom gornjem desnom uglu postoji dugme obeleženo znakom pitanja. Na primer, ono postoji u okviru za dijalog Date and Time Properties. Otvorićete ga sa duplim klikom levim tasterom miša na sat u donjem desnom uglu ekrana.

Dugme obeleženo znakom pitanja zove se "What's This?" (Šta je ovo?). Kao što mu ime govori, ono daje odgovor na pitanje "Šta li je sad ovo?", koje će vam po svoj prilici povremeno prolaziti kroz glavu. Da biste upotrebili ovo dugme, pritisnite ga. Pokazivač miša dobija oblik upitnika. Postavite pokazivač u obliku upitnika na onu opciju u okviru za dijalog koja vam nije jasna i pritisnite je. Pojavljuje se proširena verzija objašnjenja alatke (engl. tooltip), sa više podataka o opciji koju ste pritisnuli. Nažalost, dugme What's This? ne postoji baš svugde, kao što ni svim elementima okruženja nije pridružen tekst pomoći. Međutim, ovo dugme, zaista može da bude korisno.

Nazad

Jedan ili dva pritiska mišem?
Zadaćete da li će se ikonice otvarati jednim ili sa dva pritiska mišem. Ako želite da pokušate, učinite sledeće:
 • Pritisnite dugme Start u donjem levom uglu ekrana.
 • Izaberite opciju Control Panel. Otvoriće se Control Panel. Ako u prozoru Control Panel na svom računaru vidite samo gomilu ikonica, umesto kategorija sa slike, u levom delu prozora izaberite opciju Switch to Category View.
 • Izaberite kategoriju Appearance and Themes. Otvoriće se prozor u kojem se pri dnu nalazi dugme Folder Options; pritisnite ovo dugme i otvoriće se istoimeni okvir za dijalog.
  Da biste obezbedili da otvoreni prozori kod vas odgovaraju ovima koji su prikazani u knjizi, izaberite Show Common Tasks in Folders.
 • U oblasti Click Items as Follows izaberite opciju Single-Click to Open ... (ikonica se otvara jednim pritiskom na taster miša) ili Double-Click to Open (ikonica se otvara sa dva pritiska na taster miša), u zavisnosti od toga šta vam više odgovara. Ako ste se odlučili za jedan pritisak mišem, možete da zadate da li će aktivni elementi biti podvučeni sve vreme (kao u vašem Web čitaču) ili samo kada iznad njih postavite pokazivač miša.
 • Pritisnite dugme OK u donjem delu okvira za dijalog da biste snimili izabrane opcije i zatvorili okvir za dijalog. Ponovo se nalazite u prozoru Control Panel. Ako pritisnete dugme X u gornjem desnom uglu okvira za dijalog, ovaj će se zatvoriti ne snimivši promene. Da biste primenili opcije koje ste izabrali u okviru za dijalog, pritisnite dugme OK.
 • Da biste zatvorili prozor Control Panel, pritisnite dugme X u gornjem desnom uglu prozora i vratićete se u radnu površinu. Da biste proverili šta ste uradili, pritisnite bilo koju ikonicu na radnoj površini. Ako se otvori, izabrali ste da se elementi otvaraju jednim pritiskom mišem. Ako se ne otvori, mora da ste izabrali dva pritiska mišem. U tom slučaju, pokušajte da otvorite ikonicu tako što ćete je pritisnuti dvaput. Prozor koji ikonica otvori zatvorićete na uobičajen način - tako što ćete pritisnuti dugme X u njegovom gornjem desnom uglu.

Nazad

Gašenje Windowsa - završetak rada na računaru...
Računar nije isto što i televizor. Jedna od najčešćih grešaka koju prave početnici jeste da jednostavno isključe napajanje računara kada završe rad na njemu. To nije dobro, jer nećete moći da sačuvate rezultate svog rada. Kada želite da završite rad na računaru - ili da se samo nakratko udaljite - najpre snimite sve što ste dotad uradili. U ovom poglavlju niste napravili ništa novo, pa nemate šta ni da snimite. Međutim, ubuduće imajte na umu da ako nešto ostavite na ekranu, a prethodno ga niste snimili, možete ga lako trajno izgubiti kada završite rad s računarom.

Sve što ste uradili možete da snimite lako i u svakom trenutku. Čak je preporučljivo da snimanje ponavljate svakih nekoliko minuta, kako ne biste slučajno izgubili podatke. Postoji više načina da završite rad na računaru. Ako računar koristite sa još nekim, pa želite da ga ostavite uključenog da bi i drugi mogli da ga koriste, dovoljno je da se odjavite :) Tako će drugi moći odmah da se prijave, bez mogućnosti da vide ili promene išta od onoga na čemu ste radili. Da biste se odjavili, uradite sledeće:

 • Pritisnite dugme Start.
 • Pri dnu menija pritisnite dugme Log Off. U okviru za dijalog Log off Windows pritisnite dugme Log Off. Ponovo se pojavljuje ekran dobrodošlice koji smo videli negde na početku poglavlja.
 • Računar je još uvek uključen, tako da drugi korisnik može lako da se prijavi - dovoljno je da pritisne svoje korisničko ime.

Ako želite da sasvim isključite ili, pak, "uspavate" računar, kako bi trošio vrlo malo ili nimalo struje, učinite sledeće: Pritisnite dugme Start. Pritisnite dugme Turn Off Computer pri dnu menija. Otvara se okvir za dijalog Turn Off Computer. Izaberite jednu od ponuđenih opcija:

 • Hibernate: Automatski snima sve što se zateklo na ekranu i stavlja računar u stanje u kome minimalno troši struju. Kada ponovo pokrenete računar, radna površina će (po pravilu) izgledati baš onako kao što ste je ostavili.
 • Standby (ako postoji): Stavlja računar u stanje u kome troši minimalno struje, ali ne snima tekuće stanje. Ponovno pokretanje računara biće brže nego da ste ga sasvim isključili, ali će posle toga radna površina izgledati isto kao da je računar bio isključen.
 • Turn Off: Sasvim isključuje računar. Ne snima ništa. Isključen računar uopšte ne troši struju, a ponovno pokretanje znači - idemo sve iz početka. (Kada se sledeći put pokrene, računar će ponovo izvršiti POST test.)
 • Restart: Računar se nakratko isključuje, da bi se odmah potom ponovo pokrenuo (engl. reboot). Ovo je neophodno učiniti posle instaliranja pojedinih hardverskih uređaja i softverskih paketa, kao i posle neke ozbiljnije nezgode, tj. kada računar iz nekog razloga počne čudno da se ponaša. U ovoj fazi, može se dogoditi da računar prikaže dodatna uputstva, ali je ipak verovatnije da će se jednostavno isključiti (ili "uspavati"). Imajte na umu da će se, kada izaberete Turn Off, računar najverovatnije sam isključiti, pa nema potrebe da ga isključite i na prekidaču (dugme Power). Ipak, stariji modeli računara nemaju tu mogućnost, pa ćete u tom slučaju, kada računar završi s radom, morati da pritisnete i dugme Power da biste ga sasvim isključili. Postoje računari koji su iz predostrožnosti (da ih korisnik ne bi nehotice isključio) projektovani tako da se isključuju tek kada se dugme Power drži pritisnuto četiri ili pet sekundi.

 

Nazad

Sažetak...
U ovom poglavlju stekli ste najosnovnija znanja neophodna za rad s Windowsom XP. Cilj ovog poglavlja je da pomogne novajlijama u da se osećaju udobno kada koriste miša i da steknu osnovnu sliku o tome kako se stvari odvijaju.

Hajde da se ukratko podsetimo najvažnijih saznanja koja ste stekli u ovom poglavlju:

 • Windows XP je operativni sistem - obavezan program koji iz pozadine obezbeđuje da sve drugo radi, i određuje način na koji korisnik (u ovom slučaju vi) zadaje računaru šta treba da uradi.
 • Da biste pokrenuli Windows XP, pokrenite računar. (Prethodno proverite da li je disketna jedinica prazna.)
 • Kada se uspešno pokrene Windows XP, pojavljuje se njegova radna površina, vaša "baza" iz koje započinjete svaki posao i u koju se vraćate svaki put kad završite.
 • Postaviti pokazivač miša na nešto (ili iznad nečega) znači da pokazivač miša treba da postavite tako da dodiruje neki objekat.
 • Pritisnuti mišem znači da pokazivač miša treba da postavite na objekat, a zatim pritisnete pa otpustite primarni (levi) taster miša. Dvaput pritisnuti mišem znači to isto, samo što primarni taster miša treba dvaput uzastopno brzo pritisnuti pa otpustiti.
 • Da biste objekat pritisnuli desnim tasterom miša, postavite pokazivač miša na njega, a zatim pritisnite pa otpustite sekundarni taster miša.
 • Ako se nađete na nepoznatom terenu, pokušajte da se izbavite tako što ćete pritisnuti mišem neutralno mesto na radnoj površini ili tako što ćete pritisnuti stari, dobri taster Escape na tastaturi (ponekad obeležen i sa Esc ili Cancel).
 • Da biste dobili pomoć, pritisnite F1 na tastaturi; takođe, možete da pritisnete dugme Start i izaberete Help and Support.
 • Prozor koji vam zauzima mesto na ekranu zatvorićete ako pritisnete njegovo dugme za zatvaranje (obeleženo je znakom X i uvek se nalazi u gornjem desnom uglu prozora).
 • Pre nego što se na bilo koje vreme udaljite od računara, treba da izaberete jednu od ponuđenih opcija pri dnu menija Start da biste se odjavili s računara ili da biste ga isključili.
 • Ako vas računar upita da li želite da snimite ono što ste uradili do trenutka kada se odjavljujete, odnosno isključujete računar, izaberite Yes ako niste sasvim sigurni da ste snimili sve što je vredno da se sačuva.

Mikro knjiga

Nazad

 

KSBL Home Page / Magazin / Windows XP za početnike