Igraonica Net Gacko

Od antičkih vremena ljudi pokušavaju teoretski da objasne neke svoje tvorevine. Tako je još u staroj Grčkoj Aristotel začeo ono što danas nazivamo teorijom književnosti, a kasnije su se postepeno razvijale i teorije muzike, slikarstva i drugih umjetnosti. Međutim, počele su da se pojavljuju neke nove stvari koje su u početku smatrane čistom razbibrigom i nisu shvatane ozbiljno da bi se potpuno pretvorile u nove vrste umjetnosti. Sve je započelo sa teorijama koje pripadaju tzv. spoljašnjem pristupu. To su u stvari razna shvatanja o uticaju igara na život i raznih elemenata kulture na igre. Tu su se uključili i sociolozi sa svojim pričama o igrama kao društvenom fenomenu koji nam pokazuje osobenosti nekih zajednica, socijalnih grupacija i slično. Ono što je zajedničko svim ovim pristupima bilo je potpuno zanemarivanje same suštine video igara i pokušavanje njihovog svođenja na nešto što one u stvari nisu, niti bi ikada trebalo da budu.

Prave teorije video igara. Bilo je nekoliko pokušaja da se objasni šta to postoji u njihovoj suštini što ih može činiti umjetničkim djelima iako je njihov prvi zadatak uvijek bila čista zabava. Češće se pojavljuju neke teorije o pojedinim aspektima igara kao što su priča, interaktivnost, funkcionisanje virtualnih svjetova kao što su na primer, na Zapadu već prilično poznate knjige "Cyberworld" (Espen Aarseth) koji se bavi strukturom priče u igrama i "Hamlet on the Holodeck" (Janet Murray) koja govori o naraciji. Tu su zatim sve brojnije rasprave o dizajnu i stvaranju virtualne inteligencije, ali još nismo bili svjedoci pojave neke sveobuhvatne teorije koja bi govorila o svemu što je relevantno, potkrijepljeno naučnim argumentima.

 


Igraonica Net Gacko | Igraonica Net Gacko Online | PC Igraonica Net Gacko | Igraonica Net Gacko Igre | Igre Net Gacko
Igraonica Net Gacko Online | Igraonica Net Gacko Bosna i Hercegovina | Igraonica Net Gacko Republika Srpska
Online Igraonica Net Gacko | Igraonica Net Gacko Bosna i Hercegovina | Igraonica Net Gacko Republika Srpska

Igraonica Net Gacko Novosti | Igraonica Net Gacko Vijesti | Igraonica Net Gacko Istorijat | Igraonica Net Pravila
Igraonica Net Gacko Strategija | Igraonica Net Gacko Pomoć | Igraonica Net Cheat Code | Igraonica Net Gacko Code
Play Igraonica Net Gacko | Igraonica Net Gacko Pomoc | Zivot i Igraonica Net Gacko | Provod i Igraonica Net Gacko
PC Igraonica Net Gacko | Online Igraonica Net Gacko | Igraonica Net Galerija | PC Igraonica Net Gacko Ponuda
Igraonica Net Gacko Top 10 | Kontakt Igraonica Net Gacko | Igraonica Net Gacko Linkovi
Igraonica Net Gacko Folderi | Play Online Igraonica Net Gacko | Igoranica Net Gacko - PC igre