Igraonica Net Gacko » Početna

Od nastanka prvih igara postoji i ideja da se mnogi igrači povežu on-line. Prvi uspjeli pokušaj realizovan je od strane Roy Trubshaw-a i Richard Bartle-a. Davne 1978. godine oni su pretstavili "MUD1" (Multi-User-Dungeon), neku vrstu tekstualne avanture u kojoj može da ucestvuje više igrača. Osamdesetih godina došlo je do popularizacije MUD sistema. Međjutim, tek '90. godina nastale su prve igre sa boljom grafikom. Tako je u prvoj (barem za Zemljane) multiplayer on-line air-combat igri "Air Warrior" stotinjak on-line pilota napadalo aerodrome i fabrike.

 

Začetak, kvalitet, trend

Prva on-line igra pojavila se 1996. godine, a to je bio "Meridian 59.". Istovremeno se fenomen MMORPG proširio i na Koreju, pa je tako "Kingdom of the Winds" osvojio milionsku publiku. Jedna od omiljenih on-line igara na svijetu jeste "EverQuest". Igra se pojavila 1999. godine, a u svom vrhuncu imala je oko 500.000 igrača. Put ka uspjehu obezbedila joj je igra "Ultima Online". Godine 1997. pojavila se verzija famozne "Ultima" igre za više igrača. Sa 200.000 igrača igra je potvrdila da on-line igre mogu da budu veoma isplativi proizvodi. U Evropi su se MMORPG igre proslavile tek sa "Dark Age of Camelot" (2001.), a zahvaljujući evropskom serveru i podršci, igra je doživjela ogroman uspjeh.

 

Filozofija, teorija, istina

Od antičkih vremena ljudi pokušavaju teoretski da objasne neke svoje tvorevine. Tako je još u staroj Grčkoj Aristotel začeo ono što danas nazivamo teorijom književnosti, a kasnije su se postepeno razvijale i teorije muzike, slikarstva i drugih umjetnosti. Međutim, počele su da se pojavljuju neke nove stvari koje su u početku smatrane čistom razbibrigom i nisu shvatane ozbiljno da bi se potpuno pretvorile u nove vrste umjetnosti. Sve je započelo sa teorijama koje pripadaju tzv. spoljašnjem pristupu. To su u stvari razna shvatanja o uticaju igara na život i raznih elemenata kulture na igre. Tu su se uključili i sociolozi sa svojim pričama o igrama kao društvenom fenomenu koji nam pokazuje osobenosti nekih zajednica, socijalnih grupacija i slično. Ono što je zajedničko svim ovim pristupima bilo je potpuno zanemarivanje same suštine video igara i pokušavanje njihovog svođenja na nešto što one u stvari nisu, niti bi ikada trebalo da budu.

 

Prave teorije video igara. Bilo je nekoliko pokušaja da se objasni šta to postoji u njihovoj suštini što ih može činiti umjetničkim djelima iako je njihov prvi zadatak uvijek bila čista zabava. Češće se pojavljuju neke teorije o pojedinim aspektima igara kao što su priča, interaktivnost, funkcionisanje virtualnih svjetova kao što su na primer, na Zapadu već prilično poznate knjige "Cyberworld" (Espen Aarseth) koji se bavi strukturom priče u igrama i "Hamlet on the Holodeck" (Janet Murray) koja govori o naraciji. Tu su zatim sve brojnije rasprave o dizajnu i stvaranju virtualne inteligencije, ali još nismo bili svjedoci pojave neke sveobuhvatne teorije koja bi govorila o svemu što je relevantno, potkrijepljeno naučnim argumentima.

 

Igraonica Net

Ipak, na kraju, jedno je sigurno: Igraonica Net nije filozofska ustanova :) Možemo se pohvaliti činjenicom da se u gradu svi najnoviji naslovi igara prvo "zavrte" kod nas, pa onda kod ostalih (kod kojih se uopšte ti naslovi mogu i pokrenuti). Takođe, sve mašine sa softverske strane su profesionalno i kvalitetno "tjunirane", a kako sve to zajedno izgleda... pa, ostaje Vam jedino da dođete i da vidite, jer svaki dalji opis je suvišan. A o našim dodatnim uslugama možete pročitati ovdje.

Početna | O nama | Usluge | Kancelarija | Aktuelno | Galerija | Download | Guest Book | Pretraga | Kontakt

 


Cjelokupan sadržaj stranica je u vlasništvu igraonice NET.
Zabranjena je svaka zloupotreba fotografija i dijelova sajta.


© Igraonica NET Gacko, 2004 - 2007.