PROIZVODNJA KUĆA OD DRVETA

 "BOR" ŠIPOVO

-O NAMA-
Kako graditi kuće danas,a da bi one zadovoljile zahtjeve zdravog stanovanja,ugodnog boravka,tehničko-tehnološke potrebe za komunikaciju i odmor,rad,racionalnu potrošnju energije te zdravu mikroklimu?

Pri odabiranju građevinskog materijala za gradnju kuće , koristimo materijal koji je priroda stvarala danima,godinama,vjekovima -D R V O.Kuće i drugi objekti od drveta predstavljaju ,uz pravilno održavanje,investiciju za cijeli život.Objekti se grade od prvoklasnoe jele i smrče .Svoje ideje o vlastitom domu ili poslovnom prostoru ,uz savjete naših stručnjaka,možete brzo i lako ostvariti..

Mi u "BOR"-u koristimo stari ,tradicionalni,način spajanja- Ć E R T -,ali sa tehnologijom za 21. vijek.
"BOR" Šipovo počeo je sa radom kao zanatska radnja da bi, za kratko vrijeme ,zahvaljujući svojim objektima ,postao poznat i priznat proizvođač kuća i montažnih objekata u Evropi.


Namjera ove Web-stranice je da Vam pomogne kako da dođete do vlastite kuće ,poslovnog prostora ili montažnog objekta.Sve potrebne informacije ,kao i različite ideje za drvene kuće možete dobiti dolaskom u proizvodno-prodajne objekte koji se nalaze u Šipovu-Volarima;


tel/fax:++38750371664

GSM.++38761452155

e-mail:bor@blic.net

            bor@teol.net

  

  

 

                                             "BOR" ŠIPOVO

                               - NAŠI PROIZVODI-"BOR" Šipovo ima više godina iskustva u izgradnji i montaži drvenih objekata.Proizvodimo i montiramo:

1.satmbene kuće svih veličina


2.montažne objekte za višestruku namjenu

-skladišta

-nastrešnice -tende

-diječija igrališta(tobogani,ljuljačke,kućice,..)

.garaže

Izrađujemo sve vrste prozora,kapaka,unutrašnja,ulazna i garažna vrata od punog drveta.Možete izabrati najrazličitije oblike,dimenzije, boje , dodatke , zaštićeni su ekološkim premazima na vodenoj osnovi i izrađeni u skladu sa ce-normama.
            
   

     
Svi naš proizvodi izrađuju se u standardnim dimenzijama kao i po zahtjevu kupca.
        
U "BOR"-u proizvodimo i visoko kvalitetni brodski pod do 42mm debljine,lamperiju,ukrasne lajsne(ugaone),baštovanske stolove sa klupama,krevete raznih dimenzija od punog drveta....,
        

ZDRAVLJE,KVALITET,UDOBNOST,TOPLINA TO JE "B O R" ŠIPOVO.

  

  

                                        "BOR"ŠIPOVO
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                     -TEHNIČKI OPIS-
                                                                                                                                                                                                

Svi konstruktivni elementi se rade od kvalitetnih čamovih gredica .Izrezana građa se podvrgava sušenju u kondenzacionoj sušari.Proces sušenja traje dok se stepen vlažnosti grede nespusti ispod 12%.Po završenom procesu sušenja,građa se podvrgava mašinskoj obradi radi izrade potrebnih konstruktivnih elemenata.

Zidovi se rade od ravnih i poluoblih greda.Grede za zidove se obrađuju četvorostrano i to se sa dvije strane blanjaju i te strane predstavljaju vanjsku i unutrašnju fasadu,a preostale dvije strane se frezuju tako da se na međuspoju dobije četvorozubni češalj.

  Takav spoj obezbjeđuje uslove da zid po vertikali termički i akustički djeluje kao monolitno drvo.Deset centimetara takvog spoja zadovoljava visoke standarde za razna klimatska područja.Ugaoni spoj greda se radi u tradicionalnom "ključ-ćert"sistemu.

Grede od kojih se izrađuje stropna i krovna konstrukcija su takvog poprečnog presjeka da zadovolje statičke uslove stabilnosti,a i ove grede se obrađuju četvorostrano blanjanjem.Sve grede se po završetku probne montaže temeljno zaštićuju uljnim firnezom,dakle firnezom je tretirana čitava ovojna površina grede sa svim usjecima i zasjecima.

Krovopokrivački radovi počinju pričvršćivanjem profilisane daske debljine 22mm na rogove .Na vidljivim dijelovima strehe postavlja se ter-hartija uzdužnom letvom preko koje dolazi poprečna pokrivna letva,te pokrivka.Naša omiljena pokrivka je gutanit tabla koja ima sertifikat ISO 9002.Naravno,kupac može da odabere bilo koju pokrivku.

Podovi su izrađeni od brodskog poda debljine 28mm.Oblaganje kosih zidova vrši se brodskim podom debljine 16mm.Ispod poda prizemlja ,ispod obloge kosih zidova postavlja se termičko-akustična izolacija:tervol 10cm i PVC folija kao parna brana.Zidovi i strop kupatila oblažu se brodskim podom koji je teretiran vodonepropusnim lakom.Pod kupatila izrađuje se u keramici .Svi ugaoni spojevi maskiraju se ugaonom lajsnom .Horizontalni i vertikalni oluci se rade od pocinčanog lima ,a vjetrolajsne od drveta tretiranog premazima otpornim na vanjske uslove .

Elektro i vodo -instalaterski radovi izvode se po zakonskim propisima i podrazumjevaju unutrašnji razvod sa električnim polovima ,česmama ,baterijama i sanitarnim uređajem.

Svi radovi se izvode na  temelju koji je pripremio investitor.

Stolarija se izrađuje od prvoklasne čamove gredice ,presjeka 68x82mm.

Fasadna stolarija se stakli izo-term staklom 4+12+4,a ulazna vrata ornament staklom.Okovi na prozorima su otklopno-nagibni.Sve stolarske pozicije opremljene su diht-gumom,a krila prozora drvenim okapnicama.Sva vrata su od punog drveta ,vanjska sa ukladama ,a unutrašnja popunjena brodskim podom.

Unutrašnja vrata zaštićuju se firnezom i ostaju u tonu sa zidovima ,a vanjska stolarija se zaštićuje transparentnim ciklusom italijanskog proizvođača "SAYERLACK".Transparentni ciklus:vodena impregnacija odrđuje boju koju bira kupac,vodeni lak u dva sloja.Cijena stolarije je tržišna sa popustom od 10%za kupce naših kuća.

Naš princip je da cijenu utvrđujemo detaljnim predračunom kada kupac usvoji projekat i odluči da sarađuje sa nama.

  

Cijena modela izrađenog po idejnom riješenju bazira se na potrošnji drvene građe.U razgovoru sa našim stručnim licima  sudjelujete u oblikovanju doma po Vašoj mjeri ,a riješenjem ,takođe možete uticati na uštedu pri gradnji.
   
Izrada idejnog riješenja ,na temelju kojeg se izrađuje ponuda naplaćuje se ,s tim da se taj iznos vraća ukoliko dođe do kupnje kuće.
     

                  

                   

     

                     

web-majstor: goran l.